วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาวสุภาพร มุยใยบัว  ชื่อเล่น ยุ้ย
คบ.2 การประถมศึกษา หมู่3 รหัสนักศึกษา 554188119
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เกิดวัน จันทร์ ที่ 12 เดือน เมษายน 2536
ภูมิลำเนา จังหวัด บึงกาฬ
สถานะภาพ โสด
เพื่อนสนิท นางสาวจันทร์พิมพ์ ปั่นสันเทียะ (แอ้)

ชื่อนางสาวจันทร์พิมพ์ ปั่นสันเทียะ ชื่อเล่น แอ้
คบ.2 การประถมศึกษา หมู่3 รหัสนักศึกษา 554188105
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เกิดวันอาทิตย์ ที่ 10 เดือน ตุลาคม 2536
ภูมิลำเนา จังหวัด ชัยนาท
สถานะภาพ โสด
เพื่อนสนิท นางสาวสุภาพร มุยใยบัว (ยุ้ย)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น